• दिक्षार्थी मुमूक्षु धुर्वकुमार बहुमान
  • दीक्षा समारोह मुमुक्षु क्रिस जयंतिलालजी संघवी

Katariya Sanghvi Parivar

Designation
Name
Office
Residence
Mobile
ADYAKSHA
Sanghvi Champalal Guneshmal Ji
022-66363473
022-66363475
9699815512
Nirvatman Adyaksh
Sanghvi Babulal Pukhraj Ji
022-66363494
022-23863512
9820066404
Upadyaksh
Sanghvi Mafatlal Harakhchand Ji
022-66109641
022-67521153
9920845458
Sachiv
Sanghvi Dharmendra Kumar Gorakhchand Ji
022-66362324
022-65554042
9819734042
Koshadyaksh
Sanghvi Hareshkumar Pukhraj Ji
022-66595112
022-66394245
9820944676
Karyakarni
Sanghvi Dudhmal Gulraj Ji
022-66362317
961998774
Karyakarni
Sanghvi Gorakhchand Lakhmaji
022-66393574
022-66394831
9869692072
Karyakarni
Sanghvi Hukmichand Nath Ji
022-66394410
022-66394433
9869225413
Web Manager
Sanghvi Lalitkumar Kesrimal Ji
022-66362595
022-66151414
9820291607
Karyakarni
Sanghvi Manoharmal Pukhraj Ji
022-66362395
022-67521245
9820210322
Karyakarni
Sanghvi Rameshkumar Devichand Ji
022-66394300
022-67436701
9821116816
Karyakarni
Sanghvi Shantilal Sagarmal Ji
022-66362608
022-23018123
9820095389
Karyakarni
Sanghvi Sureshkumar Ramanlal Ji
022-66362788
022-66362790
9820071707
Ahemadabad
Sanghvi Tarachand Dalichand JI
07927543681
07927556277
09879544162
Vadodra
Sanghvi Dikshitkumar Babulal Ji
02652831751
02652831752
087585588188
Kolkata
Sanghvi Prakashkumar Asmal Ji
03322351449
03322355641
08961477902
Sanchor
Sanghvi Vardichand Premchand Ji
09414312289